Man i varselkläder krattar, i soligt väder framför tegelbyggnad.

Trivsamma, säkra och upplevelserika utemiljöer

Vi hanterar mark, snö och utemiljöfrågor på uppdrag av moderbolaget Gavlefastigheter.

Inom vårt verksamhetsområde utför vi också uppdrag åt andra bolag som verkar inom Gävle kommunkoncern. Vi sköter rondering och tillsyn, skötsel av gräsmattor och grönytor, plantering och trädvård, renhållning så som skräpplockning, papperskorgstömning, sandupptagning, underhållssopning,  leksäkerhet, lekbesiktning, nybyggnation av lek och utemiljöer, markanläggning, snöröjning och halkbekämpning samt takskottning.

Mark & Utemiljö

Den första juni 2021 byter avdelningen namn från GataPark till Mark & Utemiljö. Namnändringen är en del i vårt förändrade uppdrag som innebär att vi inte längre sköter allmän platsmark så som Gävle kommuns parker, gator och snöröjning.

Sidan uppdaterades senast 2 februari 2023