En person i mörkblåkläder tvättar en vit bil. Bilen är löddrig av tvättmedel.

Transport & Logistikservice

Vi jobbar för att uppnå hållbara transport- och logistiktjänster som minskar vår klimatpåverkan.

Vi når dit genom långsiktiga satsningar ur ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv, så som en fossilfri fordonsflotta, återbruk av möbler och sysselsättning för personer med särskilda behov. 

Hållbarhet, kvalitet och effektivitet

Genom våra tekniska och administrativa lösningar levererar vi hållbarhet, effektivitet och kvalitet.

Välrustad fordons- och maskinpark

Vi erbjuder en hållbar och tillgänglig fordonspark som med så liten miljöpåverkan som möjligt stödjer Gävle kommunkoncerns verksamheter och deras mål på bästa sätt. Vi ombesörjer skötsel och underhåll av bilar, cyklar, maskiner och lätta lastbilar som nyttjas av verksamheterna inom Gävle kommunkoncern. 

Vi erbjuder rekonditioneringstjänster och service som säkerställer att fordon och maskiner alltid är funktionella och i bästa möjliga skick.

Återbruk av möbler och inredning

Vi erbjuder återbruk av möbler och inredning för Gävle kommuns verksamheter. Läs mer om återbruk av möbler och inredning här.  

Sidan uppdaterades senast 2 februari 2023