Tillgänglighetsredogörelse

Gavle Drift & Service står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur www.gavledriftservice.se och https://mobelpoolen.gavledriftservice.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad ska du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.gavledriftservice.se som inte är tillgängligt för dig, kontakta oss via e-post info@gavledriftservice.se eller ring oss på 026-17 82 00.

Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Anmäl brister via e-post info@gavledriftservice.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG.se)

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och tillhörande e-tjänster inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Användning av färger

 • Det används idag färger för text, länkar och annan information på webbplatsen och tillhörande e-tjänster som har för lågt kontrastvärde.

Bilder, ikoner och knappar

 • Vi strävar efter att alla våra bilder ska ha alternativa texter, men det saknas korrekt uppmärkning på Möbelpoolens webbplats. Det finns också fall där vår alternativa text till en bild inte ger tillräckligt med information.
 • Det förekommer fall där text finns i bild, vilket orsakar problem vid inzoomning.
 • Skärmläsarens funktion påverkas av att alt-texter inte är korrekta för bilder, ikoner och knappar.
 • Bildkarusellen på Möbelpoolens startsida kan inte kontrolleras av användaren. 
 • Formulär
 • Våra formulär använder inte alltid rätt inmatningstyp för innehållet, detta gör att funktioner som ”auto-fyll” och validering fungerar sämre.
 • I vissa av våra formulär har vi problem med felmeddelanden, där det inte visas tillräckligt tydligt vad du ska göra om något är fel och som förhindrar att formuläret skickas in.
 • Det saknas instruktioner i vissa av våra formulär på våra e-tjänster om hur du ska formatera och fylla i information.
 • Det saknas instruktioner i vissa av våra formulär på våra e-tjänster om hur du ska formatera och fylla i information.
 • Det är inte tydligt vilka fält som är obligatoriska.

Menyer

 • Enstaka undersidor på webbplatsen har en egen navigation som skiljer sig från den övergripande menyn.
 • Det förekommer rubriker som inte har korrekt hierarki.

Navigering

 • Det finns ett fåtal ställen där tabb-ordningen – den ordning som innehållet kommer i vid navigation med tangentbordet – inte stämmer överens med den visuella ordningen.
 • Vissa funktioner och knappar på webbplatsen och i våra e-tjänster är inte tillgängliga enbart genom att navigera med hjälp av tangentbordet. Bland annat filtrering av produkter, menyer, produktkort och produktsida.
 • På Möbelpoolens webbplats saknas skiplink för att komma till sidan huvudinnehåll och det finns landmärken som saknar förklarande namngivning vilket påverkar navigation med skärmläsare.
 • Vissa ikoner är endast en bild vilket inte ger fullständig information och det finns länkar som saknar text exempelvis ikoner för varukorg och min profil.
 • Det finns en popup-funktion med en dialogruta som inte kan hanteras via tangentbordet.
 • Produktkorten på Möbelpoolens webbplats är svåra att integrera med via mobil enhet.
 • Fokus vid navigering i meny och undermeny med skärmläsare fungerar inte korrekt.

Valideringsfel i koden

 • Det finns valideringsfel i koden.

Otillgängliga PDF:er

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Det innebär att dokument inte är korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 juni 2024.

Hur har vi granskat webbplatsen?

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes i november 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 januari 2024.

Sidan uppdaterades senast 15 januari 2024