Felanmälan

Gör din felanmälan till vår Kundservice via:

Telefonnummer: 026-17 82 00
E-post: info@gavledriftservice.se

Hos Gavle Drift & Service kan du felanmäla:

  • snöröjning och halkbekämpning
  • akuta ärenden gällande översvämningar och vattenläckor 
  • trafiksignaler och skyltar
  • fontäner och plaskdammar
  • lekplatser
  • trasiga flaggstänger
  • parkbänkar
  • akuta faror, exempelvis trasiga gallerbrunnar, oljeläckage, omkullfallna träd, vägskador.

Felanmälningar till Fordonsservice görs via:

Telefonnummer: 026-17 82 13
E-post: fordon@gavledriftservice.se

Sidan uppdaterades senast 20 februari 2018