GataPark blir Mark & Utemiljö

30apr

Den 1 juni 2021 byter GataPark-avdelningen namn till Mark & Utemiljö efter att det skett förändning i vårt avtal som innebär att vi inte längre utför uppdrag på allmän platsmark inom Gävle kommun.

Den första juni 2021 byter avdelningen namn från GataPark till Mark & Utemiljö. Förändningen i uppdraget innebär att är vi inte längre utför uppdrag på allmän platsmark där skötsel av Gävle kommuns parker, gator och snöröjning varit del av uppdraget.

Vänligen kontakta Gävle kommun för frågor gällande dessa områden.

Mark & Utemiljö fokuserar efter verksamhetsövergången på sin kärnverksamhet och uppdraget åt moderbolaget Gavlefastigheter och andra bolag inom Gävle kommunkoncern.

Sidan uppdaterades senast 10 maj 2021