Person i grön kjol och svart tröja med långt blont hår, ansluter vit bil till elladdning.

Drivmedel

Gävle kommunkoncerns mål är att ha en fossilfri fordonsflotta 2025. Det finns idag många olika typer av bilar och drivmedel som är fossilfria.

Drivmedel, tanka och ladda fossilfritt

I Gävle kommunkoncern finns det bilar som drivs på biogas, el, HVO, diesel eller bensin. Bensin och diesel är tillverkade av icke förnybara naturresurser så som kol, olja och fossilgas. Utsläppen från bensin och diesel bidrar till att försämra luften främst i de centrala delarna av Gävle.

Till fossilfria drivmedel räknas biogas, el och HVO.

Här finns karta med platser för att tanka och ladda fossilfritt.

Sidan uppdaterades senast 14 februari 2023