Vad är hållbarhet för Gavle Drift & Service?

Gavle Drift & Services syn på hållbar utveckling stämmer väl överens med den definition av begreppet som gjordes  i FN-rapporten "vår gemensamma framtid" 1987, även kallad Bruntlandrapporten, som lyder:

"Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov."

Gavle Drift & Service ska, inom samtliga delar av verksamheten, sträva efter och kontinuerligt arbeta för en hållbar utveckling.

Vi vill bidra till ett hållbart Gävle!

Sidan uppdaterades senast 20 december 2016