Trivsamma, säkra och upplevelserika utemiljöer

Vi hanterar mark, snö och utemiljöfrågor på uppdrag av moderbolaget Gavlefastigheter.

Inom vårt verksamhetsområde utför vi också uppdrag åt andra bolag som verkar inom Gävle kommunkoncern. Vi sköter rondering och tillsyn, skötsel av gräsmattor och grönytor, plantering och trädvård, renhållning så som skräpplockning, papperskorgstömning, sandupptagning, underhållssopning,  leksäkerhet, lekbesiktning, nybyggnation av lek och utemiljöer, markanläggning, snöröjning och halkbekämpning samt takskottning.

Mark & Utemiljö

Den första juni 2021 byter avdelningen namn från GataPark till Mark & Utemiljö. Förändringen i uppdraget innebär att vi inte längre utför uppdrag på allmän platsmark där skötsel av Gävle kommuns parker, gator och snöröjning har ingått.

Vänligen kontakta Gävle Kommun för frågor gällande dessa områden.

Sidan uppdaterades senast 4 maj 2021