Parkavdelningen

Vi tar hand om Gävles alla skolgårdar, lekplatser, parker och grönområden så att utemiljön upplevs som trygg, är välskött, vacker och mår bra.

Trygghet, trivsel och funktion

Vi klipper gräsmattorna, vårdar träden och planteringar, sköter lövupptagning, städning och tömmer papperskorgarna - allt för att skapa så trivsamma och upplevelserika miljöer som möjligt för Gävleborna. Vi erbjuder tillsyn, skötsel och underhåll för våra parker, torg och lekplatser.

Växthusverksamhet

Parkavdelningen säkerställer även delar av Gävle kommuns unika växtarter genom växthusverksamhet och strategisk plantering.

Sidan uppdaterades senast 21 juni 2018