Gävle Flygplats

Det krävs förhandstillstånd för att landa på Gävle Flygplats. Du får landningstillstånd genom att kontakta Lovéns trafikskola på telefonnummer 026-420 67 84. Landningstillstånd tilldelas vardagar mellan klockan 07:00 - 16:00.

Bakgrund

I november 2016 beslutad Kommunfullmäktige i Gävle kommun att Gävle Flygplats skulle avvecklas och graderas ner till en icke godkänd flygplats. I december 2016 stängdes all utrustning för instrumentinflygningar av. Detta betyder att all kommersiell IFR-flygning, det vill säga flygning utan visuell uppsikt av omgivningen, inte längre är tillåten till Gävle Flygplats. VFR-flygning, det vill säga flygning enligt visuellflygreglerna, är fortfarande möjlig till flygplatsen.

Följande tjänster avvecklades:

• Flygtrafikledning

• Navigationshjälpmedel, så som LLZ, GP, NDB, högintensiva inflygningsljus och PAPI

• Flygräddningstjänst

• Snöröjning/Halkbekämpning av landningsbanan

• De-icing och Anti-icing

Gävle Flygplats idag

Flygplatsen nyttjas idag av flera verksamheter. Lovéns Trafikskola, som har riskutbildning och halkkörning, använder både rullbanan, taxibanan och plattan för sin verksamhet. Detta innebär att landningsbanan används för annan verksamhet än VFR-flygning. Även Wermlandsflyg har stor del av sin verksamhet på flygplatsen.

Landningtillstånd

Det krävs ett landningstillstånd, Prior Permission Required (PPR), innan du flyger till Gävle Flygplats. Det är befälhavarens skyldighet och ansvar att innan flygning till Gävle Flygplats erhålla tillstånd för flygningen. Landningstillstånd, PPR, finns att tillgå vardagar mellan klockan 07:00 – 16:00.

För att erhålla landningstillstånd, PPR, kontakta Lovéns Trafikskola på telefonnummer 026-420 67 84.

Snöröjning och halkbekämpning

Flygplatsen kommer vintertid enbart att snöröjas för trafikskolas behov, om inte annat överenskommits. Flygplatsen garanterar inte att banan är landningsbar och denna halkbekämpas inte även om den skulle vara fri från snö.

Bränsleförsäljning

Från och med 23 oktober 2018 upphör försäljning av bränsle. Det är därmed inte längre möjligt att tanka flygbränsle på Gävle flygplats.

Sidan uppdaterades senast 22 oktober 2018