Vanliga frågor och svar

Vi får många frågor kring snöröjning och halkbekämpning. Nedan kan du läsa svaren på några av dem.

Det snöar ute, vet ni om det?

Ja, det vet vi! Vi arbetar med verktyg för väderprognoser och rådgör med meteorolog och har därför koll på vädret hela tiden. Vi vet att Gävle är en stor kommun som kan ha olika väder samtidigt, därför åker vi ofta ut och gör fysiska bedömningar i olika områden.

När påbörjas snöröjningen? 

Våra entreprenörer blir utkallade när det är cirka 3 centimeter snö på de prioriterade cykelvägarna och 6 centimeter snö på bussgator och högtrafikerade gator.

Varför kommer ingen plogbil, trots att det snöar?

Vi snöröjer efter en bestämd prioriteringsordning. Vi påbörjar inte plogning direkt när det börjar snöa, utan först när det fallit ett antal centimeter. Våra entreprenörer har 1 timmes inställelsetid, vilket innebär att det tar som mest 1 timme från att vi ringt dem tills att de påbörjar plogning. Du kan lita på att vi kommer att ploga alla vägar, men vi kan inte ta allt samtidigt.

Varför plogar ni på natten?

Vi plogar främst på natten för att inte störa trafiken och underlätta framkomligheten både för plogbilarna och för övriga trafikanter.

Varför är inte gång- och cykelbanan snöröjd på morgonen när jag ska cykla till jobbet?

Vi har en ambition att prioriterade cykelvägar ska vara snöröjda till 06:30. Beroende på när det börjar snöa under natten kan det ibland bli en fördröjning.

Hur mäts snödjupet?

Snödjupet mäts med ögonmått och tumstock.

Hur prioriteras bostadsgatorna och när kommer ni till min gata?

I första hand snöröjs prioriterade gång- och cykelbanor. Sedan plogas högtrafikerade gator. När det är klart plogas övriga vägar där bostadsgator ingår. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata, men snöröjning påbörjas inte förrän snödjupet är 8 centimeter på bostadsgator.

Tänk på att om snön fortsätter falla under lång tid kan det hända att vi måste börja om från början med de prioriterade vägarna. Då tar det förstås lite längre tid innan plogbilen kommer till din gata.

Varför har min gata inte blivit plogad?

Kontrollera att din gata har kommunal väghållning i kartan. Om den inte ingår i den kommunala väghållningen kan din gata tillhöra en samfällighet eller vara en privat väg. 

I första hand snöröjer vi prioriterade gång- och cykelbanor. Sedan plogas högtrafikerade gator. När det är klart plogas övriga vägar där bostadsgator ingår. Snöröjning är ett omfattande arbete och alla gator och vägar kan inte plogas samtidigt, det innebär att några är först och några sist. 

Varför får jag en högre plogvall än grannen tvärs över gatan?

Plogbilen har ett plogblad som sitter fast på fordonets högra sida, detta medför att snön trycks ifrån plogbilen och bildar en plogvall. När plogen kör första strängen så får den beroende på vägens bredd med sig mer snö, vilket gör att det blir en större plogvall på ena sidan.

Varför tas inte snöhögarna bort direkt vid snöröjning?

När det snöat mycket så samlar vi ihop snön till snöhögar. Vi lägger inte snöhögar så att de påverkar säkerheten för trafikanter. Efter ett tag kan snöhögarna bli så stora att vi måste ta bort dem för att inte störa framkomligheten eller sikten. Detta arbete görs på beställning av Gävle kommun och sker främst i de centrala delarna av staden eftersom vägrummet är mindre där.

Får plogvallarna vara så höga att dem skymmer sikten?

Plogvallar vid exempelvis korsningar får inte vara högre än 80 centimeter. Om det finns plogvallar som skymmer sikten för dig som trafikant och den är högre än 80 centimeter ska detta felanmälas till oss så att vi kan ta bort dem.  Felanmälan om faror gör du via Gävle kommuns webbplats, anmäl fara.

Varför tar ni inte bort snön ur grindhålet?

Om det är snö i grindhålet efter plogning så är det fastighetsägarens ansvar att ta bort den snön.

Kan jag lägga snön på gatan och låta traktorn ta upp den?

Det är förbjudet att lägga snö från din fastighets på kommunens mark. Läs mer om fastighetsägarens ansvar på Gävle kommuns webbplats.

Sidan uppdaterades senast 6 november 2019