Gatuavdelningen

I Gävle finns det cirka 45 mil gator, 32 mil vägar och 22 mil gång- och cykelvägar. Vi på gatuavdelningen sköter om och underhåller dessa allmänna gator och torg året om, sommar som vinter.

Vi tar hand om Gävlebornas gatumiljö

Gatuavdelningen sköter om trafiksignaler, skyltar, fontäner, genomför brounderhåll samt underhåller parkeringsplatser och parkeringsautomater. Allt för en så säker, trygg och välskött gatumiljö som möjligt.

Sidan uppdaterades senast 21 juni 2018