Fordonsavdelningen

Här på fordonsavdelningen sköter vi om och underhåller alla bilar, maskiner och lätta lastbilar som nyttjas av verksamheterna inom Gävle kommunkoncern.

Hållbarhet, kvalitet och effektivitet

Vi erbjuder en hållbar och tillgänglig fordonspark som med så liten miljöpåverkan som möjligt, stödjer Gävle kommunkoncerns verksamheter och deras mål på bästa sätt. Genom våra tekniska och administrativa lösningar levererar vi hållbarhet, effektivitet och kvalitet. Vi utbildar exempelvis i optimering av användande av ett fordon ur ett miljö- och kostnadsperspektiv utifrån specifika behov.

Välrustad fordon- och maskinpark

Fordonsavdelningen erbjuder rekonditioneringstjänster och service som säkerställer en fordon- och maskinpark som alltid är högfunktionell och i bästa möjliga skick. I vår verkstad utför även vi andra typer av arbeten som till exempel underhåll av maskiner och verktyg.Sidan uppdaterades senast 22 juni 2017