Markbyggarna får ansvar för långtidsuthyrning av förvaltningarnas fordon

01dec

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober att Markbyggarna får ansvaret för långtidsuthyrningen av fordon till förvaltningarna inom Gävle kommun.

  • Med långtidsuthyrning avses fordon, som disponeras till 100 % av aktuell förvaltning, men som ingår i det centrala fordonsansvaret och upphandlas och administreras centralt.
  • Med korttidsuthyrning menas fordon som kan delas och bokas av flera t.ex. för en del av en dag eller en till flera dagar. 

Den nya arbetsordningen innebär att Markbyggarna tar över arbetet som fordonsansvariga på förvaltningarna tidigare gjort, som tex. att boka in bilbesiktning.

Nyttor med fordonscentraliseringen

  • God översyn och uppföljning av kommunens fordonsflotta och användning av fordonen

  • Ökad samsyn, förankring och strävan mot miljömålen

  • Jämn användning och bra underhåll av fordon
  • Optimerad användning av fordon, där tillgång inte överskrider efterfrågan
  • Effektiv fordonshantering med god sakkunskap
  • God fordonsekonomi
  • God kompetens i upphandlingsfrågor
  • Enklare styrning mot fossilfri fordonsflotta 

Sidan uppdaterades senast 1 december 2015