Fordonsservices informationsbrev

November 2017

Bemanning på Fordonsservice

Vi vill varmt välkomna vår nya kollega Anna Jonsson som kommer arbeta som fordonssamordnare hos oss. Trots att Anna börjar hos oss har vi på Fordonsservice för tillfället minskad personalstyrka. Just nu är det 2,5 tjänst i stället för 4 tjänster, som är det önskvärda. Denna situation påverkar vår verksamhet och vi arbetar så gott vi kan för att ha en välfungerande verksamhet. Vi önskar att ni har förståelse för vår nuvarande situation.

Vi vill därför förtydliga att alla felanmälningar ska gå via vår Kundservice. På så sätt registreras felanmälningar och tvättar i Zenit som sedan kan hanteras av oss på Fordonsservice. Genom att använda Zenit minskar risken för att anmälningar faller bort eller missas.

Kontaktuppgifter Kundservice och felanmälan

Telefon: 026-17 82 13
www.gavledriftservice.se/kontakta-oss


Workshop om hållbart resande med Omvårdnadsförvaltningens enhetschefer

Tillsammans med några av Omvårdnadsförvaltningens enhetschefer hade vi på Fordonsservice en halvdags workshop kring hållbart resande, transporter och målet fossilfri fordonsflotta år 2020. Det blev en mycket lyckad förmiddag med många kloka tankar och initiativ. Bland annat ska vi arbeta mer med resfriamöten via Skype företag, försöka minska privatbilskörning i tjänsten och försöka att inte sätt oss i bilen av ren vana utan att reflektera över våra resval. Förhoppningen är att genomföra liknande dagar för övriga förvaltningar.

  


Bensin, diesel, gas och el - vad är egentligen det bästa drivmedlet?

Vi strävar alltid efter att i första hand välja fossilfria drivmedel så som biogas och el. Det bästa är en mix av olika drivmedel där vi anpassar val av bil och drivmedel utefter de förutsättningar verksamheten har.

Tidningen Miljö & Utveckling har publicerat en lista på fördelar och nackdelar med de vanligaste bränslena på marknaden men även nya som kanske är på väg in. Även här är forskare och experter överens om att det inte ett enskilt bränsle som gäller utan att flera olika bränslen på marknaden ger de bästa förutsättningarna för en fossilfri transportsektor. Läs mer på Här är framtidens bränslen

Nya bilmodeller i utbudet

Just nu pågår en uppdatering av de bilmodeller som finns i bilupphandlingen för Gävle kommuns tjänstebilar. Detta innebär att nya bilmodeller kommer att tillkomma. Det är främst elbilar med till exempel snabbare laddning och bättre räckvidd.

Sidan uppdaterades senast 14 november 2017