Fordonsservice informationsbrev

Maj 2020

Här har vi samlat den information från Fordonsservice som är aktuell just nu.

Alkolås och handsprit

När handsprit används i bilen för händer och avtorkning på detaljer i bilen så kan ångorna av detta påverka alkolåset. Desto mer desinfektionsmedel med alkohol som används desto större påverkan för att kunna starta bilen. Vid start av bilen där desinfektionsmedel nyligen använts kommer ofta ett felmeddelande i handenheten till alkolåset, fail, det betyder att det finns alkohol i luften. För att kunna starta bilen krävs oftast en ordentlig vädring av bilens kupé, öppna alla dörrar och bakluckan. En annan metod är att hålla ut handenheten utanför bilen i tre minuter och sedan göra ett nytt utandningstest.  

Blåsmunstyckena behöver ses som en personlig ägodel. Det är viktigt att var och en använder sitt eget munstycke och återanvänder det, både för att undvika smittspridning och för miljön.

Körjournaler

Den digitala körjournalen som monterats i bilarna, behöver sitta på sin plats för att den ska fungera och för att bilen ska fungera. Drar någon ur körjournalen kan det till exempel skapas felmeddelande i bilen, meddelande som även kan innebära att bilen inte ska eller kan köras längre. Körjournalen är synlig i vissa bilmodeller men inte i andra, det är en svart liten box som finns i bilen. Låt den sitta kvar! Det ger både er och oss tid och resurser att lägga på annat än en bil som inte fungerar. Vi har monterat dessa för att få information om mätarställning inför service samt underlätta arbetet med miljöbokslut.

Skadeanmälan

Vi vill tacka för det bra samarbete vi upplever med hanteringen av skadade fordon. Att skicka in skadeanmälan med foton snarast efter inträffad skada underlättar vårt arbete. Stort tack till er för den fina respons som vi fått.

Boka tvätt

Det är verksamheterna som själva bokar in tvätt för sina bilar. Här finns en guide för att boka biltvätt. Denna hittar ni även på vår webb, Lathundar.

När vi tar in er bil för tvätt, så gör vi mycket mer än att bara tvätta den. Vid tvätt ingår:

  • Hämtning, lämning och lånebil

  • Tvätt utvändigt och invändigt

  • Kontroll av spolarvätska, motorolja, glykol, Ad-blue och påfyllning vid behov

  • Kontroll av däck och efterdragning av däck efter däckbyte

  • Kontroll av dekaler

  • Kontroll av vindrutetorkare

  • Kontroll av belysning

  • Kalibrering av alkolås

  • Kontroll av skador

Kör lugnt!

Fordonsservice

Sidan uppdaterades senast 12 maj 2020