Fordonsservices informationsbrev

Maj 2017

Nya miljövänliga bilar

Arbetet med att byta ut kommunens gamla bilar är konstant pågående. Vi önskar att ni ser över förvaltningen och verksamhetens bilar och de behov ni har. Bilutbytet sker kontinuerligt och i dialog mellan fordonsansvariga och fordonsservice.

Genom att samtliga förvaltningar och verksamheter ser över vilka fordon de har, kan vi tillsammans snabbare nå målet om en fossilfri fordonsflotta. Idag består fordonsflottan av 35 % fossilfria fordon, vilket kan jämföras med liknande kommuner så som Helsingborg kommun som har 85 % fossilfritt och Norrköpings kommun med 74 % fossilfria fordon. Nu är det Gävle kommuns tur att lägga i en högre miljövänlig växel och öka andelen fossiloberoende bilar! 

Nya el-laddstolpar

Nu har de nya laddstolparna börjat komma på plats! Laddstolparna gör att laddningen blir stabilare och går snabbare. För att få optimal laddning är det viktigt att använda rätt laddsladd i era elbilar, du hittar den i bagageluckan vid reservdäcket.

Vi informerar löpande om utvecklingen i detta.

Skadehantering

Det är viktigt att alla skador anmäls så att försäkringsärenden kan hanteras rätt. Det är försäkringsbolaget och förvaltningen/bolaget som hanterar skadeärendet samt de ekonomiska frågorna. Du som individ ansvarar endast för att en anmälan sker, tillsammans med din fordonsansvarige. 

Vid skada på fordon ska du fylla i en skadeanmälan som finns på fordonsservice hemsida. Där finns skadeanmälan i form av en PDF som går att fylla i digitalt. Tänk på att ifylld anmälan ändå måste skrivas ut och undertecknas för hand. Skanna och mejla sedan påskriven skadeanmälan till Fordonsservice på fordon@gavledriftservice.se, i undantagsfall går det även att skicka anmälan med brev.

Besiktning

Besiktningarna är i full gång och det är Fordonsservice ansvar att se till att alla bilar blir besiktade och eventuellt åtgärdade. Vi bokar in bilen i god tid och försöker göra det i samband med tvätt. Om besiktningen sker annan tid kontaktar vi er och bokar tid i samråd med fordonsansvarig.

Prova-på-dagar

Vi har några pass kvar ni gärna får anmäla er till. Om ni vill anmäla er kontakta: maria.stika@gavledriftservice.se eller via anmälningslänken.

Passen ni kan välja mellan

  • Torsdag 18/5 kl 13-14:30
  • Fredag 19/5 kl 8:30-10
  • Fredag 19/5 kl 13-14:30

Inför sommaren

För att underlätta arbetet under sommaren då vi är mindre bemannade, önskar vi på Fordonsservice att alla tänker på att…

  • Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till er under sommaren. Meddela oss om ni byter kontaktpersoner under sommaren
  • Vara tydliga till vår kundservice vid felanmälan av bil, så som att lämna rätt kontaktuppgifter och meddela var bilen är placerad
  • Reflektera om lånebil verkligen behövs
  • Reflektera om alla biltvättar är nödvändiga under sommaren
  • Ni har även under sommaren möjlighet att själva köra ner på ”drop-in” hos oss, på Fordonsservice, för att fixa småfel.

Vi på fordonsservice önskar er en trevlig sommar!

Kör lugnt!

Sidan uppdaterades senast 4 maj 2017