Fordonsservice informationsbrev

Juni 2021

Nyhet i Zenit

Under maj har vi uppdaterat inloggningen till Zenit, systemet där bokning av tvätt, bilar och cyklar kan göras. Nu sker direktinloggning i Zenit i och med att systemet är kopplat mot ditt användar-id inom Gävle kommun. Alla som har tillgång till Ankaret, Gävle kommuns intranät, hittar länk till Zenit under ”Mina länkar”.

Hojja - cykelpool för Gävle kommun

Vi har fått i uppdrag att starta en intern cykelpool för tjänstecyklar inom Gävle kommun.

I startskedet är det delar av kommunen som har tillgång till dessa cyklar för att använda cykeln i tjänsten. Information till berörda har skickats ut. Planen är att vi ska tillhandahålla cyklar till alla verksamheter. Mer information för berörda sektorer finns på Ankaret och på vår webb Hojja.

Tips till sommaren

Underlätta för varandra genom att sprida kunskap om bilarna vidare till sommarvikarier, det kommer att hjälpa både dem, ordinarie personal och för oss.

Alkolås

  • Beställ munstycken så det finns ett lager hos er. Blåsmunstyckena ska ses som en personlig ägodel. Det är viktigt att var och en använder sitt eget munstycke och återanvänder det, både för att undvika smittspridning och för miljön.

  • Informera om hur alkolåset fungerar, vilket munstycke som passar och vad som är rätt blåsteknik. Här finns en film om användning av Dignita alkolås.

  • När handsprit används i bilen så kan ångorna påverka alkolåset. Vid start av bilen där desinfektionsmedel nyligen använts kommer ofta ett felmeddelande i handenheten till alkolåset, fail, det betyder att det finns alkohol i luften. För att kunna starta bilen krävs oftast en ordentlig vädring, öppna alla dörrar och bakluckan, eller håll ut handenheten utanför bilen i tre minuter och gör sedan ett nytt utandningstest. 

Elbilar

Laddkablar till elbilar ska tas med i bilen och inte hänga kvar på laddstolpen.

Drivmedel

Information om drivmedel och vart du kan tanka Biogas och HVO i Gävle finns här - Drivmedel. Respektive verksamhet ansvarar för drivmedel.

Kundservice

Kontakta vår Kundservice för att anmäla fel eller behov av service på bilen. Vid serviceanmälan ska mätarställningen i bilen uppges och om lånebil önskas under tiden för service.

Skadeanmälan

Hantering vid eventuell fordonsskada. Skadeanmälan måste fyllas i och anmälas om en skada uppstår, skicka med foton på skadan. Mer information och blanketten för skadeanmälan finns här.

Fordonsansvarig

Meddela oss om det skett förändringar i rollen som fordonsansvarig i din verksamhet. Det är viktigt att vi fortfarande kan kontakta er vid servicetillfällen och liknande. Skicka oss e-post med nya uppgifter när förändring har skett.

Öppettider och kontakt

Vi har öppet alla vardagar 7.00-16.00, hela sommaren. Kundservice kontaktas via telefon 026-17 82 13 eller e-post info@gavledriftservice.se. Observera att hantering av e-post sker under våra öppettider. Kvällar och helger kopplas telefonnumret direkt till bärgare eller däckjour för akut hjälp. Precis som vanligt.

Biltvätt och verkstad

Vi arbetar hela sommaren på vår verkstad och i tvätthallen. Tänk på att innan bilen lämnas för tvätt ska de som använder bilen tömma den på skräp och personliga tillhörigheter, särskilt engångshandskar, munskydd och visir.

NKI, kundundersökning

Tack för att du deltagit i vår kundundersökning! Vi har gått igenom svaren och lyft ut delar av undersökningen där vi kommer att göra insatser för att bearbeta de områden där vi kan bli bättre. Exempelvis ska inställningar i bilen som är anpassade efter respektive verksamhet inte behöva gå förlorade för att bilen tvättas. Samt ska vi se över och underhålla våra lånebilar så att de lämnas städade till låntagaren påfyllda med drivmedel. Vi jobbar med våra rutiner för bland annat dessa områden.

Månadens tips

Ett vindruteskydd isolerar mot sol och värme, vilket resulterar i ett svalare och mer behagligt klimat i bilen. Vindruteskyddet kan även användas på vintern för att skydda rutan mot frost och mindre snömängder. Skyddet är en extrautrustning som respektive verksamhet bekostar själv, det kan inhandlas i butiker där biltillbehör finns.

Nästa informationsbrev kommer i september. Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Kör lugnt

Fordonsservice

Sidan uppdaterades senast 18 juni 2021