Fordonsservices informationsbrev

Januari 2018

Hoppfulla trender inför ett fossilfritt Sverige

Om vi summera året 2017 så har omställningen mot fossilfrihet faktiskt kommit längre än vad många hoppades på. Vi står just nu i startgroparna mot en drastisk förändring mot en fossilfri energi- och transportsektor. 

Inom transportsektorn ökar användandet av biobränslen och med en allt bättre laddinfrastruktur och nya, bättre modeller av elbilar och laddhybrider är en storskalig elektrifiering av personbilarna nu bara en tidsfråga. Detta är ingen diffus framtidsvision utan något som händer nu

– Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. 

Det är inte bara teknikutvecklingen som gör framsteg, även att vi svenskar ändrar våra resvanor lyfts fram som positivt. Vi ökar vår cykelpendling i tätorter, bilpoolar blir allt vanligare, många kommuner runt om i Sverige arbetar med hållbart resande vilket även vi i Gävle kommun gör. Att främja ett hållbart resande till och från jobbet samt i tjänsten är en viktig pusselbit för att nå ett fossilfritt Sverige år 2030. Läsa mer i Fossilfritt Sveriges rapport, på sidorna 14-23 hittar du transporter.

Förbjudet att köra bil med mobilen i handen

Från 1 februari 2018 blir det förbjudet att köra bil med mobiltelefon i handen.  

Genom en skärpning i Trafikförordningen blir det då inte tillåtet att köra motorfordon samtidigt som du håller i en mobil. Enligt tidigare regler har det varit tillåtet att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte påverkat körningen på ett trafikfarligt sätt. Med den nya skärpningen räcker det alltså att bli ertappad med mobil eller annan kommunikationsutrustning i handen, även om körningen inte påverkats.

Visste du att...
Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner ditt fordon rulla 22 meter helt utan kontroll.

Försäkring och skadeanmälan

Från och med 1 januari 2018 har vi en ny leverantör av motorfordonsförsäkring som heter Protector. Även om vi har bytt försäkringsbolag så har vi samma rutiner som tidigare gällande skadeanmälningar. Vid skada kontaktar du vår Kundservice på telefonnummer 026-17 82 13.

Du kan även anmäla en skada på ditt fordon med hjälp av vår blankett för skadeanmälan, som finns att ladda ner här.

Tänk på att skriva ut blankettens båda sidor. Du kan även ta ett fotografi på händelsen med din mobiltelefon och sedan bifoga fotografiet med skadeanmälan istället för att skissa upp händelseförloppet på blanketten.

Blanketten skickar du i första hand via e-post till vår kundservice på info@gavledriftservice.se. Om du inte har möjlighet att skicka den via e-post kan du posta den till Gavle Drift & Service AB, Box 225, 801 04 Gävle.

Sidan uppdaterades senast 17 januari 2018