Fordonsservices informationsbrev

Februari 2018

Ny medarbetare på Fordonsservice

Vi vill välkomna vår nya kollega Emma Lindberg som kommer arbeta som fordonssamordnare hos oss. Emma arbetar främst med att hantera ärenden om era bilar.  

Skadehantering

Vi vill påminna om att alltid, oavsett storleken på skadan, anmäla en skada så fort den uppstår. Detta är viktigt för att vi ska kunna hantera skadeärendet vidare. Det finns en blankett för skadeanmälan som du i första hand skickar in till oss via e-post. Blanketterna hittar ni på vår hemsida.

Efter vi fått in er skadeanmälan kommer vi att kontakta fordonsansvarig för vidare hantering av skadan. Kontakta vår Kundservice på telefonnummer 026-17 82 13 vid större skador som behöver bärgning. Telefonnumret fungerar även efter kontorstider och på helger med hjälp av Falcks jour.

Nuläge för nybilsinköp

Med sikte på målet fossilfri fordonsflotta år 2020 finns det nu ett stort arbete att genomföra under 2018. Under året kommer vi att se över behovet i verksamheterna, detta sker via dialog med fordonsansvariga och verksamheter. Vi har även som mål att alla fordon ska vara leasade och kommer därför att byta ut ägda fordon mot leasade fordon. Vi ser även över körda kilometer, slitage och skador. Målbilden för 2018 är att byta ut cirka 100 fordon och vi hoppas på ett bra samarbete under året.

På väg mot ett hållbart Gävle

Ni kommer framöver att se dessa dekaler på era bilar som drivs på biogas eller el. Detta gör vi för att uppmärksamma det fantastiska arbetet som vi gör tillsammans – på väg mot ett hållbart Gävle!

På väg mot ljusare tider

Vi har uppmärksammat ett återkommande problem med att innerbelysningen och halvljus lämnas på under natten. Detta medför att bilen inte går att starta morgonen efter. Precis som ni släcker ljusen när ni lämnar hemmet, samma princip gäller för era bilar. Från och med nu kommer vi att fakturera för starthjälp på grund av handhavandefel som detta.

Att tänka på inför våren

Våren börjar sakta men säkert att göra sig påmind i våra sinnen och därför vill vi nämna att det snart är det dags för däckbyte! Mellan den 1 december - 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute. Från och med 1 april kommer därför bytet till sommardäck att kunna påbörjas.

Ni som är fordonsansvariga bokar in tider för däckbyte hos däckleverantören. Ni ombesörjer själva för transport till och från däckleverantören. Om ni behöver hjälp med transport av bilen går det att ordna via vår Kundservice mot en kostnad på 300 kronor.

Just nu pågår en upphandling av däckleverantör. Vi återkommer med mer information när upphandlingen är klar.

Kör lugnt!

Hälsningar,
Fordonsavdelningen

Sidan uppdaterades senast 23 februari 2018