Fordonsservices informationsbrev

Februari 2017

Fordonsservices månadsbrev syftar till att informera om aktuella nyheter och händelser inom Gavle Drift & Service och fordonscentraliseringen. Månadsbreven kommer att innehålla information om allt från resvanor till tekniska delar, så som däckbyten. Breven riktas i första hand till fordonsansvariga men även andra berörda i verksamheterna. Målet är att öka informationsflödet och göra informationen mer lättillgänglig för alla.

Markbyggarna blir Gavle Drift & Service

Vid årsskiftet 2016/2017 bytte Markbyggarna namn till Gavle Drift & Service. Tanken bakom det nya namnet är att det ska vara beskrivande för vad vi gör och inkludera alla delar av vår verksamhet. I samband med namnbytet flyttade även Gavlefastigheters driftavdelning samt Gävle Parkeringsservices servicetekniker över till Gavle Drift & Service. Detta genomfördes för att renodla bolaget till en utförarorganisation, med effektivt samnyttjande av tjänster. Även om namnet är nytt, arbetar vi fortfarande för att skapa ett tryggt, snyggt och välskött Gävle.

Vi som jobbar på fordonsavdelningen är:

Andreas Olsson – Avdelningschef
Andreas Abrahamsson – Teknik & gruppchef verkstad
Maria Stikå – Samordnare för hållbart resande
Magnus Löhman – Fordonssamordnare
Eva-Lena Söderlund – Fordonssamordnare för Gavle Drift & Service

I verkstaden arbetar: Roger Kristmansson, Göran Wallin, Sedrak Tovmasian, Thomas Olofsson, Jens Julin samt 12 trygghetsanställda.

Kontakt & information

Alla fordonsärenden går via vår Kundservice på telefonnummer 026-17 82 13. De slussar sedan vidare ärendet till oss på fordonsavdelningen. Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt och lämna ett telefonnummer som vi på fordonsavdelningen sedan kan kontakta dig på.

På vår hemsida www.gavledriftservice.se hittar ni information om avtal, däckbyten, tvätt, skador samt frågor & svar kring fordon och fordonsanvändning.Designed by Freepik

Digitala körjournaler

De digitala körjournalerna började installeras under hösten 2016 och snart är alla 370 fordon utrustade med detta. Installationerna beräknas vara färdiga i slutet av februari. Syftet är att vi på Gavle Drift & Service ska kunna ha koll på hur långt fordonen åkt, när de ska in på service samt när bilar ska bytas ut mot nyare miljövänligare modeller.

De digitala körjournalerna fungerar som en GPS som registrerar körda kilometrar. Fördelen för dig som användare är att du inte behöver göra dessa anteckningar om din resa i en fysisk körjournal, det sköts automatiskt. Varje verksamhet får själva välja hantering av sina körjournaler. Vi erbjuder dock den digitala varianten till de verksamheter som vill nyttja funktionen.

Med digitala körjournaler kan vi även se hur mycket koldioxid bilarna släpper ut och på så sätt få tillgång till tydliga miljörapporter. För mer information kring detta kontakta Maria Stikå som är Samordnare för hållbart resande.

Kör lugnt!

Hälsningar,
Fordonsservice

Sidan uppdaterades senast 4 maj 2017