Fordonsservice informationsbrev

December 2019

Verksamhetsplanering

Vi fick ställa in vår verksamhetsplanering i november på grund av sjukdom. Nytt datum för verksamhetsplanering är den 13 december, då är vår verkstad och rekond stängda. Vår Kundservice är öppen och hanterar endast akuta ärenden under dagen. Med akuta fel syftar vi på att bilen inte går att köra och behöver bärgning till bilverkstad.

Drivmedel, tanka och ladda fossilfritt

I Gävle kommunkoncern finns det bilar som drivs på gas, el, E85, HVO, diesel eller bensin. Bensin och diesel är tillverkade av icke förnybara naturresurser så som kol, olja och fossilgas. Gävle kommunkoncern har som mål att fasa ut fossilbränslen och få en fossilfri fordonsflotta 2020.

Till fossilfria drivmedel räknas biogas, el och HVO. I följande länk hittar ni karta över vart man kan tanka och ladda fossilfritt. BiodrivMitt

Kundundersökning

Under december kommer vi att skicka ut vår årliga kundundersökning. Vi vill gärna veta vad ni tycker om oss. För oss är det viktigt att ni är nöjda med vår service. Era synpunkter är värdefulla i vårt fortsatta arbete.

Körjournaler

Vårt arbete med att installera digitala körjournaler i bilarna pågår. Det innebär att när detta är klart så kommer vi automatisk få information om mätarställning till de tillfällen bilarna behöver in på service. Fram tills att installationen är klar i alla bilar så önskar vi att när ni anmäler service till oss så behöver ni uppge mätarställningen i bilen. Detta för att vi ska kunna beställa rätt sorts service. Behöver ni lånebil under tiden för service? Uppge det i så fall i samband med serviceanmälan.

Månadens tips

Felanmälan

När bilen indikerar en symbol i instrumentbrädan för exempelvis service, inspektion, trasiga lampor, så kom ihåg att felanmäla så snart som möjligt till vår Kundservice via mail info@gavledriftservice.se

Alkolås

Filmtips för hur Dignita alkolås ska användas. Instruktionsfilm

Öppettider jul och nyår

Vi har öppet 7 - 16 den 23, 27, 30 december, 2 och 3 januari. Helgdagar anmäler ni som vanligt akuta ärenden via telefon 026-17 82 13.

Vi på fordonsavdelningen 

vill önska er alla 

en God Jul och ett Gott Nytt År!

Sidan uppdaterades senast 6 december 2019