Fordonsservice informationsbrev

April 2022

Säsongsaktuell information från Fordonsservice

Sommardäck, boka däckbyte

Mellan den 1 december - 31 mars är det lag på att använda vinterdäck, därefter får byte till sommardäck påbörjas om vädret tillåter. Vinterdäck med dubb får inte användas efter 15 april om det inte går att hävda att vinterväglag råder.

Vi vill påminna om att från den 1 april är det tillåtet att byta till sommardäck. Om du inte har bokat tid för däckbyte kontakta Vianor, vår leverantör för däcktjänster.

Fordonsansvariga, bokar själva tid för byte av däck via Vianors webbsida www.vianor.se

Vid bokningen kommer du bli uppmanad att skriva in en e-postadress, använd din e-postadress och skriv ditt namn och mobiltelefonnummer för att få en påminnelse inför bokat besök.

Verksamheter i Hedesunda och Bergby/Hamrånge bokar däckbyte hos lokala leverantörer. Enligt tidigare uppgjorda rutiner.

Transporten till och från däckverkstaden sköter var och en själv.

Alkolås - behövs fler munstycken till alkolåsen?

Beställ munstycken genom att skicka e-post till info@gavledriftservice.se.

I beställningen av munstycken behöver du skriva

  • registreringsnummer på en bil som de ska användas i
  • antal munstycken 
  • modell på handenheten (det står på alkolåset i bilen)

Leverans sker vanligtvis i samband med tvätt av bilen. Det är enklast och bäst att använda den modell av munstycke som är anpassade för respektive märke av alkolås.

Inventering av cyklar

För att uppnå målet om en klimatneutral kommun 2035 har Gavle Drift & Service i uppdrag att tillhandahålla cyklar till verksamheter inom Gävle kommun. Det är en del i arbetet med att nå målet som klimatneutral kommun. Vi ska göra det möjligt att använda cykel som komplement till bil för resor i tjänsten.

I vårt uppdrag ingår att tillhandahålla, serva, underhålla och åtgärda eventuella fel på cyklarna. 

Inventering och uppstart av vårt uppdrag har påbörjats. Vi kommer fortsätta med inventeringen av de cyklar som finns i kommunen för att sammanställa hur många cyklar det är, vilken sorts cyklar, vilket skick de är i och vilka verksamheter som har cyklar. 

Vi vill rikta ett stort tack till de verksamheter som med gott samarbete varit oss behjälpliga vid inventeringen!

För att komma vidare behöver vi hjälp med att komma i kontakt med de verksamheter där vi inte varit och inventerat cyklar och få tips om var det finns tjänstecyklar och cyklar som används i verksamheter. Ett arbete som behöver göras inför uppstart av förteckningar för att kunna leverera service och underhåll.

Kontakta vår Kundservice info@gavledriftservice.se om du har information.

Kundundersökning

Vår kundundersökning är genomförd och vi har tagit emot svaren och all fin respons. Tack för att du bidrar till att utveckla vår verksamhet genom ditt deltagande i enkäten! Vi är glada för alla svar, dina synpunkter är värdefulla i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

När vi ska tvätta, utföra service eller andra åtgärder på bilarna hämtar och lämnar vår personal oftast bilen på verksamhetens parkering för transport till verkstad och tvätthall. Vi har genom kundundersökningen fått information om att det ibland blir missförstånd, vi tar självklart upp det med vår personal men vi vill också be alla om ömsesidig respekt, det är tillsammans vi kan göra möten mellan olika personer och verksamheter bra. Vi har alla ett ansvar i att visa respekt för människors olika förmåga till kommunikation.

 

Kör försiktigt

Nästa informationsbrev kommer i juni.

Sidan uppdaterades senast 6 april 2022