Fordonsservice informationsbrev

April 2019

Mål fossilfri fordonsflotta

I arbetet mot målet för en fossilfri fordonsflotta år 2020 har vi hittills i år beställt 80 stycken nya bilar som kommer att levereras under året. Vi kommer att fortsätta med utbytet av samtliga fossildrivna fordon och hoppas att vi kommer upp i 100 stycken nya bilar under 2019.

VW e-Up och Renault Zoe

Vi har fått information från Volkswagen och Renault om att åtgärder behöver göras på VW e-Up respektive Renault Zoe. Vi kontaktar de berörda verksamheterna för planering av detta. VW e-Up kommer åtgärdas på originalverkstad och Renault Zoe kommer vi att åtgärda i samband med bokad tvätt.

Uppdatera mailadresser och kontaktpersoner

I och med att flera personer har fått nya mailadresser genom att kommunen automatiskt hämtar in det folkbokförda namnet hos Skatteverket så behöver kontaktuppgifterna i vårt system för fordonshantering uppdateras. Om ni är en av dem som har fått en uppdaterad mailadress kontakta oss så kommer vi att uppdatera er mailadress i vårt system Zenit.

Kontrollera samtidigt att rätt person är kontaktperson för rätt fordon. Med kontaktperson så menar vi den person som nås av vår återkoppling när exempelvis en servicebokning är gjord och som vi kan kontakta om vi har frågor kring fordonet.

Meddela oss via info@gavledriftservice.se  om era kontaktuppgifter behöver ändras.

Nytt knappval utanför kontorstid

Vårt telefonnummer 026-17 82 13 besvaras av vår kundservice alla vardagar mellan 07:00 – 17:00. Utanför denna tid har vi tidigare kopplat vårt nummer direkt till bärgning. Nu har vi gjort om denna koppling och utanför kontorstider möts ni nu av två knappval.

  • Tryck 1 för behov av bärgning.
  • Tryck 2 för hjälp med punktering. Då får ni hjälp med att laga punktering eller byta däck. Så fordonet snabbare kan tas i bruk igen.

Det är viktigt att ni meddelar oss om händelser som sker utanför kontorstid när ni fått hjälp med bärgning eller punktering. Vi behöver registrera ärenden om händelserna för eventuellt vidare åtgärder och uppföljning. Maila oss på info@gavledriftservice.se eller ring 026-17 82 13 vid nästföljande vardag.

Stängt 24 maj från klockan 11:00

Vi har stängt fredag den 24 maj från klockan 11:00 på grund av personalmöte.

Vi vill samtidigt påminna om att det infaller röda dagar kommande månader. Tänk på att planera in tvätt utefter detta.

När vi har stängt kan ni som vanligt få hjälp med akuta ärenden genom att ringa 026-17 82 13.

Kör lugnt!

Fordonsservice

Sidan uppdaterades senast 26 april 2019