Drivmedel

Sverige har ett nationellt mål att år 2030 ha en fossilfri fordonsflotta. Gävle kommunkoncerns mål är att nå detta redan år 2020. På marknaden finns idag många olika typer av bilar och drivmedel som är fossilfria.

Drivmedel, tanka och ladda fossilfritt

I Gävle kommunkoncern finns det bilar som drivs på gas, el, E85, HVO, diesel eller bensin. Bensin och diesel är tillverkade av icke förnybara naturresurser så som kol, olja och fossilgas. Utsläpp från bensin och diesel som försämrar luften främst i de centrala delarna av Gävle. Gävle kommunkoncern har som mål att fasa ut fossilbränslen och få en fossilfri fordonsflotta 2020.

Till fossilfria drivmedel räknas biogas, el och HVO. Här i länken http://biodrivmitt.se/tanka-och-ladda-fossilfritt hittar ni karta över vart man kan tanka och ladda fossilfritt.

Sidan uppdaterades senast 27 november 2019