Drivmedel

Sverige har ett nationellt mål att år 2030 ha en fossilfri fordonsflotta. Gävle kommunkoncerns mål är att nå detta redan år 2020. På marknaden finns idag många olika typer av bilar och drivmedel som är fossilfria.

Välj rätt färdmedel 

Tänk över om du verkligen behöver åka bil. Se över vilka alternativ som finns, som exempelvis webbmöte, att cykla eller att åka kollektivt till det planerade mötet. Om du ska åka kortare sträckor så passar elbilen alldeles utmärkt. 

Rätt drivmedel i bilen

I Gävle kommunkoncern finns det bilar som drivs på gas, el, E85, HVO, diesel eller bensin. Här kan du läsa mer om olika typer av drivmedel till våra fordon.

Fossilfria drivmedel

Till fossilfria drivmedel räknas biogas, E85/etanol, el och HVO.

Biogas

Biogas tillverkas av matavfall, restprodukter från lantbruk och industrin. En bil som tankas med biogas släpper ut ytterst lite koldioxid. I Gävle tillverkas biogas av det kommunalägda bolaget Ekogas. 

Klicka här för att se en informationsfilm om hur du tankar en gasbil.

Var du kan tanka biogas i Sverige hittar du på www.gasbilen.se

Du kan tanka biogas på två ställen i Gävle:

 • Sörby Urfjäll Utmarksvägen 8
 • Forsbacka, Stentorpsvägen 85. Vid Biogasanläggningen

El

Likasom i övriga landet går vi i Gävle kommunkoncern mer och mer över till en fordonsflotta bestående av elbilar. I Gävle laddas alla bilarna med förnybar energi. Teknikutvecklingen för elbilarna går snabbt framåt vilket är avgörande för en förbättring av bilens räckvidd och laddningstid. Idag kan du köra nyare elbilar cirka 20 - 30 mil på en laddning. En vanlig laddning tar ca 6-8 timmar men du kan även snabbladda din bil på ca 30 minuter. Var stationer för laddning finns i Gävle och i övriga Sverige hittar du på www.uppladdning.nu   

HVO100

HVO100 är ett någorlunda nytt bränsle som syns allt mer på marknaden och tillverkas av restprodukter från massaindustrin, vegetabiliska oljor och slaktavfall. HVO har samma kemiska uppbyggnad som diesel vilket gör att den kan tankas i dieselfordon. HVO100 minskar koldioxidutsläppen med ca 80-90 % jämfört med om bilen skulle tankats med vanlig diesel.

Främst är det kommunens dieselbilar köpta efter juni 2017 som kan tankas med HVO. Om du är osäker på vilka bilar du kan tanka med HVO hör av dig till oss på Fordonsservice.

HVO-tankställen i Gävle

Circle K, Kryddstigen 11
Detta är främst en station för tyngre lastbilar, men det finns även ett pumpmunstycke för personbilar och lätta lastbilar.
Klicka här för att se en bild på pumpen.  
OKQ8 Andersberg, Skogsmursvägen 37
Colabitoil, Hamnleden
Preem, Gävle bro

E85/Etanol

Etanol tillverkas av olika grödor och biomassa så som vete och energiskog.  En bil som körs på E85 minskar koldioxidutsläppen med ca 50 % jämför med bensin. E85 är en blandning av 85 % etanol och 15 % bensin, det är alltid en viss procent bensin i etanolen för att underlätta kallstarter av motorn. Etanol finns på de flesta tankställen.

Fossila drivmedel

Bensin och diesel är tillverkade av icke förnybara naturresurser så som kol, olja och fossilgas. Bensin och diesel släpper ut mycket koldioxid som påverkar växthuseffekten och försurning av haven. Gävle kommunkoncern har ett mål att fasa ut fossilbränslen och få en fossilfri fordonsflotta år 2020. 

Biodiesel

Om du ändå behöver tanka diesel så finns det några miljövänligare alternativ jämför med ”vanlig” diesel nämligen biodiesel. Biodiesel är en blandning mellan HVO100 och vanlig diesel. Denna biodiesel fungerar i alla dieselbilar och har samma pris som vanlig diesel. Biodiesel minskar koldioxidutsläppen med ca 30-50 % jämfört med om bilen skulle tankats med vanlig diesel.

Tankställen för biodiesel

 • Cirkel K Miles Diesel Bio - Gävle Bro
 • Preem- Preem Evolution Diesel
  • Gävle Bro
  • Södra Kungsvägen
  • Strömsbrovägen
  • Sätrahöjden
  • Hillevägen
  • Fredriksskans
  • Industrigatan

Mer information om miljöfordon

Miljöfordon.se har tagit fram en intressant och lärorik fem minuters film om olika fossilfria bränslen och miljöbilar. Se filmen genom att klicka på bilden här nedan. 

https://www.youtube.com/watch?v=r3rpTVo2KZY

"Det finns flera alternativ kring fossilfriadrivmedel […] alla har en roll att spela. Vilket drivmedel som är bäst att använda beror på hur fordonet ska användas
- Miljöfordon.se

Sidan uppdaterades senast 18 maj 2018