Fordonsservice

Gävle kommuns resor och transporter ska vara fossilfria år 2020. I och med det ställs höga krav på miljövänliga fordon. Under 2016 tog Gavle Drift & Service över ansvaret för Gävle kommuns fordonsflotta.

Transportlösningar för ett hållbart Gävle

Vårt uppdrag är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar för att bidra till ett hållbart Gävle. Genom att samla alla fordon hos oss får Gävle kommun en bättre överblick och kontroll på vilka fordon de har och hur de används. Vi får även en ökad samsyn, förankring och strävan mot miljömålen. På det sättet får vi en enklare styrning mot fossilfri fordonsflotta.

Felanmälningar fordon

Telefonnummer: 026-17 82 13
E-post: info@gavledriftservice.se

Sidan uppdaterades senast 28 november 2019