Fordonsservice

Gävle kommuns resor och transporter ska vara fossilfria år 2025. I och med det ställs höga krav på miljövänliga fordon.

Transportlösningar för ett hållbart Gävle

Under 2016 tog Gavle Drift & Service över ansvaret för Gävle kommuns fordonsflotta och från och med 2021 innehåller uppdraget även cyklar.

Vårt uppdrag är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar för att bidra till ett hållbart Gävle. Genom att samla alla fordon hos oss får Gävle kommun en bättre överblick och kontroll på vilka fordon de har och hur de används. Vi får även en ökad samsyn, förankring och strävan mot miljömålen. På det sättet får vi en enklare styrning mot fossilfri fordonsflotta.

Sidan uppdaterades senast 17 september 2021